ASP.NET (C#) Döviz Kuru Çekmek

Asp.net ile merkez bankasından xml ile döviz kurlarını aşağıdaki kodlar ile çekebilirsiniz.
 
 

XmlDocument xmlVerisi = new XmlDocument();
xmlVerisi.Load("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml");
decimal dolar = Convert.ToDecimal(xmlVerisi.SelectSingleNode(string.Format("Tarih_Date/Currency[@Kod='{0}']/ForexSelling", "USD")).InnerText.Replace('.', ','));
decimal Euro = Convert.ToDecimal(xmlVerisi.SelectSingleNode(string.Format("Tarih_Date/Currency[@Kod='{0}']/ForexSelling", "EUR")).InnerText.Replace('.', ','));
Label1.Text = dolar.ToString();
Label2.Text = Euro.ToString();
Continue Reading

ASP.NET PayU Entegrasyonu

PayU eticaret sitelerinin ödeme sistemlerinde kullanılmak üzere hayata geçirilmiş bir proje ve birçok eticaret sitesinde kullanılmakta. Birkaç bankanın kredi kartına taksit yapabilme imkanı sunuyor. Normal şartlarda her banka sanal posu için ayrı ayrı başvuru yapıp ayrı ayrı para ödemeniz gerekiyor. PayU sayesinde tüm bankalara başvurmanıza gerek kalmıyor. Tek çekim komisyonu biraz yüksek olsa da birden fazla kredi kartına taksit yapabileceğiniz için tercih edilebilir. Aşağıdaki kodları kullanarak sitenize entegre edebilirsiniz.
Asp.net payu entegrasyonu için aşağıdaki adımları takip edin.
Öncelikle aşağıdaki kodları head tagları arasına ekleyelim.

<script src="https://secure.payu.com.tr/openpayu/v2/client/json2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://secure.payu.com.tr/openpayu/v2/client/openpayu-2.0.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://secure.payu.com.tr/openpayu/v2/client/plugin-payment-2.0.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://secure.payu.com.tr/openpayu/v2/client/plugin-installment-2.0.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Style class for preloader -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://secure.payu.com.tr/openpayu/v2/client/openpayu-builder-2.0.css" />

 

Continue Reading

Asp.net ile Metni Sayfalara Bölmek

Asp.net bir projemde uzun bir metni kendi içerisinde sayfalara bölerek göstermem gerekti. Biraz araştırma sonucunda örnek bir kodu kendime göre uyarlayarak çözüm bulabildim. Benim gibi uzun uzun aramayın diye paylaşmak istedim.
Projenize
using System.Text.RegularExpressions;
Fonksiyonumuz;
 

 public static string MetinSayfala(string Metin)
  {
    string Cikti;
    string ThisPage = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["SCRIPT_NAME"];
    string SayfaNo;
    SayfaNo = HttpContext.Current.Request.QueryString["yazisayfa"];
    if (Metin.IndexOf("<!--pagebreak-->") != -1)
    {
      string[] Pages = Regex.Split(Metin, "<!--pagebreak-->");
      int TotalPages = Pages.GetUpperBound(0) + 1;
      int sayac = 1;
      int SayfaNumarasi = 1;
      if (SayfaNo != null)
      {
        SayfaNumarasi = System.Convert.ToInt32(SayfaNo);
      }
      Cikti = Pages[SayfaNumarasi - 1];
      Cikti += "<br><br>SAYFA: ";
      while (sayac <= TotalPages)
      {
        if (sayac == SayfaNumarasi)
        {
          Cikti += sayac.ToString() + " ";
        }
        else
        {
          Cikti += "<a href=\"" + ThisPage + "?yazisayfa=" + sayac.ToString();
          Cikti += "\">" + sayac.ToString() + "</a> ";
        }
        sayac++;
      }
    }
    else
    {
      Cikti = Metin;
    }
    return Cikti;
  }

Kısaca Açıklarsak; Metin içerisinde “<!–pagebreak–>” geçen kısım aralıklarını sayfalamaya başlıyor.

Continue Reading

Psd to Css Nedir?

Bu makale de psd to css nedir ve nasıl yapılır bunları anlatmaya çalışacağım.
Öncelikle psd nedir buna bakalın:
Psd  Photoshop programının kaydettiği uzantıdır.
 
Peki Css nedir?
Css Stil şablonları anlamına gelir. Bildiğimiz html içinde kullandığımız stiller, neler bunlar : width , height , font-size vs.
Aslında her webmaster adayının bileceği yada bilmesi gerek şeyler. Css’i detaylı olarak daha sonraki makalelerimde anlatacağım.

Continue Reading

ASP.NET ile İçerikleri Notepad'e Aktarmak

asp.net (c#) ile içerikleri notepad e aktarma işlemi için aşağıdaki kodları uygulayabilirsiniz.
 
Öncelikle using e eklemeler yapmamız lazım. Bendeki şöyle:

using System;
using AlmostromFrameWork.UserInterFace;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Data;

 
Burada verilerimizi notepad’e aktarıyoruz. Ben dataset kullandım. Datasetten üye maillerini çekiyorum. Notepad e üye maillerini aktaracağım
 

void NotpadYaz()
  {
  EyurtseverTableAdapters.TumUyelerTableAdapter adapMus = new EyurtseverTableAdapters.TumUyelerTableAdapter();
  Eyurtsever.TumUyelerDataTable dtMus = new Eyurtsever.TumUyelerDataTable();
StreamWriter sw = File.CreateText(Server.MapPath("~/dosyalar/mailler.txt")); // notepad dosyasının bulunduğu yer
    StringBuilder Sb = new StringBuilder();
    Sb.Append(" id<>0");
    adapMus.Fill(dtMus);
    DataView Dv = new DataView(dtMus);
    if ((!string.IsNullOrEmpty(Sb.ToString())))
      Dv.RowFilter = Sb.ToString();
    for (int i = 0; i < Dv.Count; i++) // veritabanından gelen üyeleri for ile döndürüyorum
    {
      if(Dv[i]["Eposta"].ToString() != null)
        sw.WriteLine(Dv[i]["Eposta"].ToString()); // her satıra bir kayıt ekliyorum
    }
    sw.Flush();
    sw.Close();
  }
Continue Reading

Asp.net İki Tarih Arasındaki Toplam Günü Hesaplama (C#)

Asp.net yazılım dilini kullanırken (c#) belirtilen iki tarih arasındaki toplam günü hesaplamak için kısaca aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.
 
TimeSpan Zaman aralığını temsil ediyor. (Kaynak MSDN)
 

DateTime baslangictarihi = new DateTime(2013, 08, 01);
DateTime bitistarihi = new DateTime(2013, 08, 15);
TimeSpan arasindakigunler = bitistarihi - baslangictarihi;
double days = arasindakigunler.TotalDays;
Response.Write(days.ToString() + " gün kaldı.");

 

Continue Reading

Server 2008 64bit Asp Bileşen Kurulumu

Persits Bileşen KurulumuAsp ile formlar aracılığı ile dosya almak yani dosyaları sunucuya yükletmek için asp upload bileşenine ihtiyaç duyabilirsiniz. Kurulumu oldukça basittir.
Persits bileşeninin kurulumu ve yapmanız gerekenler şu şekildedir:Sunucunuza veya kişisel bilgisayarınıza (lokal) kurabilirsiniz. Öncelikle buradan sıkıştırılmış dosyayı indirin. Ardından dosyayı genişletin.Genişlettiğimiz dosyanın içinden aspupload.exe’nin kurulumunu yapın.Kurulumda iss durdurayım mı diye sorar evet diyin ve şifre isteyecektir, şifreyi de upload Keygen.exe’den temin edebilirsiniz.
 

Continue Reading

ASP.NET Rastgele Sayı ve Harf Üretmek

asp.net (c#) ile rastgele sayı üretmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.
letters değişkenine istediğiniz sayı, harf veya karakterleri yazabilirsiniz.
i < 6   yazan yer kaç haneli olduğunu belirtiyor.  Kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

string RastgeleUret()
  {
    Random rnd = new System.Random(unchecked((int)DateTime.Now.Ticks));
    string ret = "";
    for (int i = 0; i < 6; i++)
    {
      ret += randLetter(rnd);
    }
    return ret;
  }
  const string letters = "23456789abcdefghijkmnpqrstuvwxwz";
  char randLetter(Random rnd)
  {
    return letters[rnd.Next(letters.Length)];
  }

Kullanımı

Response.Write("Rastgele Şifre" + RastgeleUret() );
Continue Reading

Windows 7 IIS Kurulumu (Resimli)

iis kurulumuBilgisayarınızda ASP dosyaları çalıştırmak için IIS yi kurmanız gerekmektedir. IIS işletim sistemleriyle birlikte gekir fakat kurulu olarak gelmez. Kurmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız. (Aşağıdaki İşlemler Windows 7 içindir. )
Denetim Masası > Program Ekle Kaldır > Windows özelliklerini aç veya kapat  dediğinizde aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Internet Information Services (IIS) ayarları aynen aşağıdaki gibi olmalıdır.

Continue Reading