Asp.Net Repeater İçerisindeki Kontrollere Ulaşmak

Merhaba, Asp.net repeater içerisindeki herhangi bir kontrollere ulaşmak için Repeater ın “FindControl” yöntemini kullanabilirsiniz. Aşağıda repater içerisindeki birden fazla “DropDownList” öğelerine erişip işlem yapmamızı sağlayacak ufak bir örnek kod mevcut.

    DataTable dtKitap = null;
    /*
      Buraya datatable ı veritabanından dolduruyoruz. (Yine temel bildi o yüzden es geçiyorum)
     */
    for (int i = 0; i <= RPTKITAPLAR.Items.Count - 1; i++)
    {
      DropDownList drpListe = (DropDownList)RPTKITAPLAR.Items[i].FindControl("drpSure");
      drpListe.DataSource = dtKitap;
      drpListe.DataTextField = "KitapAd,";
      drpListe.DataValueField = "Kitap_Id";
      drpListe.DataBind();
    }

 

Continue Reading

Jquery ile Pdf Görüntüleme Eklentileri

Merhaba arkadaşlar. Pdf dökümanınızı web sayfanız üzerinden görüntülemenize yarayacak ve işinizi kolaylaştıracak bir çok eklenti mevcut. Bir çok formatı ekstra program gerek duymadan açan Google Chrome pdf dosyaları içinde ideal. Fakat amacımız web sayfamızda (mesela popupla) görüntülemekse eklenti listesi,
 

 1. JavaScript PDF Reader (pdf.js): HTML5 altyapısını kullanarak şık gürünümlü pdf görüntüleme sayfası hazırlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken html5 altyapısı kullandığı için Internet Explorer’ın desteklemeyen sürümlerinde sıkıntı yaşamamanız.
  DEMO: http://mozilla.github.io/pdf.js/web/viewer.html

   

 2. jQuery Media Plugin: Tavsiye ettiğim ve sevdiğim bir eklentidir. Pdf dosyalarınızı iframe mantığı sayfanızın istediğiniz köşesinde sitediğiniz boyutlarda gösterebilirsiniz. Sadece Pdf dosyalarınız için değil Ses ve bazı (wmv) video formatlarını da oynatabileceğiniz güzel bir eklenti.
  DEMO: http://jquery.malsup.com/media/misc.html

   

 3. PDFObject: Yine pdf dosyalarınızı sayfanızın istediğini bir divin içerisinde ya da tam ekran sayfa şeklinde göstermenizi sağlayacak bir eklentidir.
  DEMO: http://pdfobject.com/examples/index.php

   

Continue Reading

ASP Stored Procedure Kullanımı ( MsSql )

Asp ile stored procedure kullanımı çok basittir. Ve çok önemli avantajları vardır. En önemli avantajı sitenin hızlı çalışmasıdır. Stored Procedure ile yapılan sorgular gözle görülür bir hız artışı sağlar.
 
Asp ile stored procedure nasıl kullanılır?
Öncelikle mssql veritabanımızı oluşturduk ve tablolarımızıda oluşturduk.
Beraber örnek yapalım:
tablo adımız : TblHaber olsun
alanlar : id , baslik,detay

Continue Reading

Parayı Yazıya Çevirmek ASP.NET(C#)

Para birimini yazıya çevirmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.
Çıktısı şu şekilde olacaktır.
146,50 TL = YÜZKIRKALTI TÜRK LİRASI ELLİ KURUŞ
 
Kodlar
 

private string yaziyaCevir(decimal tutar)
{
string sTutar = tutar.ToString("F2").Replace('.', ','); // Replace('.',',') ondalık ayracının . olma durumu için
string lira = sTutar.Substring(0, sTutar.IndexOf(',')); //tutarın tam kısmı
string kurus = sTutar.Substring(sTutar.IndexOf(',') + 1, 2);
string yazi = "";
string[] birler = { "", "BİR", "İKİ", "Üç", "DÖRT", "BEŞ", "ALTI", "YEDİ", "SEKİZ", "DOKUZ" };
string[] onlar = { "", "ON", "YİRMİ", "OTUZ", "KIRK", "ELLİ", "ALTMIŞ", "YETMİŞ", "SEKSEN", "DOKSAN" };
string[] binler = { "KATRİLYON", "TRİLYON", "MİLYAR", "MİLYON", "BİN", "" }; //KATRİLYON'un önüne ekleme yapılarak artırabilir.
int grupSayisi = 6; //sayıdaki 3'lü grup sayısı. katrilyon içi 6. (1.234,00 daki grup sayısı 2'dir.)
//KATRİLYON'un başına ekleyeceğiniz her değer için grup sayısını artırınız.
lira = lira.PadLeft(grupSayisi * 3, '0'); //sayının soluna '0' eklenerek sayı 'grup sayısı x 3' basakmaklı yapılıyor.
string grupDegeri;
for (int i = 0; i < grupSayisi * 3; i += 3) //sayı 3'erli gruplar halinde ele alınıyor.
{
grupDegeri = "";
if (lira.Substring(i, 1) != "0")
grupDegeri += birler[Convert.ToInt32(lira.Substring(i, 1))] + "YÜZ"; //yüzler
if (grupDegeri == "BİRYÜZ") //biryüz düzeltiliyor.
grupDegeri = "YÜZ";
grupDegeri += onlar[Convert.ToInt32(lira.Substring(i + 1, 1))]; //onlar
grupDegeri += birler[Convert.ToInt32(lira.Substring(i + 2, 1))]; //birler
if (grupDegeri != "") //binler
grupDegeri += binler[i / 3];
if (grupDegeri == "BİRBİN") //birbin düzeltiliyor.
grupDegeri = "BİN";
yazi += grupDegeri;
}
if (yazi != "")
yazi += " TÜRK LİRASI ";
int yaziUzunlugu = yazi.Length;
if (kurus.Substring(0, 1) != "0") //kuruş onlar
yazi += onlar[Convert.ToInt32(kurus.Substring(0, 1))];
if (kurus.Substring(1, 1) != "0") //kuruş birler
yazi += birler[Convert.ToInt32(kurus.Substring(1, 1))];
if (yazi.Length > yaziUzunlugu)
yazi += " KURUŞ";
else
yazi += "SIFIR KURUŞ";
return yazi;
}

kaynak : hayatisahin.com

Continue Reading