ASP.NET Rastgele Sayı ve Harf Üretmek

asp.net (c#) ile rastgele sayı üretmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.
letters değişkenine istediğiniz sayı, harf veya karakterleri yazabilirsiniz.
i < 6   yazan yer kaç haneli olduğunu belirtiyor.  Kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

string RastgeleUret()
  {
    Random rnd = new System.Random(unchecked((int)DateTime.Now.Ticks));
    string ret = "";
    for (int i = 0; i < 6; i++)
    {
      ret += randLetter(rnd);
    }
    return ret;
  }
  const string letters = "23456789abcdefghijkmnpqrstuvwxwz";
  char randLetter(Random rnd)
  {
    return letters[rnd.Next(letters.Length)];
  }

Kullanımı

Response.Write("Rastgele Şifre" + RastgeleUret() );
Continue Reading