Asp.net ile Metni Sayfalara Bölmek

Asp.net bir projemde uzun bir metni kendi içerisinde sayfalara bölerek göstermem gerekti. Biraz araştırma sonucunda örnek bir kodu kendime göre uyarlayarak çözüm bulabildim. Benim gibi uzun uzun aramayın diye paylaşmak istedim.
Projenize
using System.Text.RegularExpressions;
Fonksiyonumuz;
 

 public static string MetinSayfala(string Metin)
  {
    string Cikti;
    string ThisPage = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["SCRIPT_NAME"];
    string SayfaNo;
    SayfaNo = HttpContext.Current.Request.QueryString["yazisayfa"];
    if (Metin.IndexOf("<!--pagebreak-->") != -1)
    {
      string[] Pages = Regex.Split(Metin, "<!--pagebreak-->");
      int TotalPages = Pages.GetUpperBound(0) + 1;
      int sayac = 1;
      int SayfaNumarasi = 1;
      if (SayfaNo != null)
      {
        SayfaNumarasi = System.Convert.ToInt32(SayfaNo);
      }
      Cikti = Pages[SayfaNumarasi - 1];
      Cikti += "<br><br>SAYFA: ";
      while (sayac <= TotalPages)
      {
        if (sayac == SayfaNumarasi)
        {
          Cikti += sayac.ToString() + " ";
        }
        else
        {
          Cikti += "<a href=\"" + ThisPage + "?yazisayfa=" + sayac.ToString();
          Cikti += "\">" + sayac.ToString() + "</a> ";
        }
        sayac++;
      }
    }
    else
    {
      Cikti = Metin;
    }
    return Cikti;
  }

Kısaca Açıklarsak; Metin içerisinde “<!–pagebreak–>” geçen kısım aralıklarını sayfalamaya başlıyor.

Continue Reading