ASP.NET (C#) Döviz Kuru Çekmek

Asp.net ile merkez bankasından xml ile döviz kurlarını aşağıdaki kodlar ile çekebilirsiniz.
 
 

XmlDocument xmlVerisi = new XmlDocument();
xmlVerisi.Load("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml");
decimal dolar = Convert.ToDecimal(xmlVerisi.SelectSingleNode(string.Format("Tarih_Date/Currency[@Kod='{0}']/ForexSelling", "USD")).InnerText.Replace('.', ','));
decimal Euro = Convert.ToDecimal(xmlVerisi.SelectSingleNode(string.Format("Tarih_Date/Currency[@Kod='{0}']/ForexSelling", "EUR")).InnerText.Replace('.', ','));
Label1.Text = dolar.ToString();
Label2.Text = Euro.ToString();
Continue Reading

ASP.NET PayU Entegrasyonu

PayU eticaret sitelerinin ödeme sistemlerinde kullanılmak üzere hayata geçirilmiş bir proje ve birçok eticaret sitesinde kullanılmakta. Birkaç bankanın kredi kartına taksit yapabilme imkanı sunuyor. Normal şartlarda her banka sanal posu için ayrı ayrı başvuru yapıp ayrı ayrı para ödemeniz gerekiyor. PayU sayesinde tüm bankalara başvurmanıza gerek kalmıyor. Tek çekim komisyonu biraz yüksek olsa da birden fazla kredi kartına taksit yapabileceğiniz için tercih edilebilir. Aşağıdaki kodları kullanarak sitenize entegre edebilirsiniz.
Asp.net payu entegrasyonu için aşağıdaki adımları takip edin.
Öncelikle aşağıdaki kodları head tagları arasına ekleyelim.

<script src="https://secure.payu.com.tr/openpayu/v2/client/json2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://secure.payu.com.tr/openpayu/v2/client/openpayu-2.0.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://secure.payu.com.tr/openpayu/v2/client/plugin-payment-2.0.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://secure.payu.com.tr/openpayu/v2/client/plugin-installment-2.0.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Style class for preloader -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://secure.payu.com.tr/openpayu/v2/client/openpayu-builder-2.0.css" />

 

Continue Reading

Asp.net ile Metni Sayfalara Bölmek

Asp.net bir projemde uzun bir metni kendi içerisinde sayfalara bölerek göstermem gerekti. Biraz araştırma sonucunda örnek bir kodu kendime göre uyarlayarak çözüm bulabildim. Benim gibi uzun uzun aramayın diye paylaşmak istedim.
Projenize
using System.Text.RegularExpressions;
Fonksiyonumuz;
 

 public static string MetinSayfala(string Metin)
  {
    string Cikti;
    string ThisPage = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["SCRIPT_NAME"];
    string SayfaNo;
    SayfaNo = HttpContext.Current.Request.QueryString["yazisayfa"];
    if (Metin.IndexOf("<!--pagebreak-->") != -1)
    {
      string[] Pages = Regex.Split(Metin, "<!--pagebreak-->");
      int TotalPages = Pages.GetUpperBound(0) + 1;
      int sayac = 1;
      int SayfaNumarasi = 1;
      if (SayfaNo != null)
      {
        SayfaNumarasi = System.Convert.ToInt32(SayfaNo);
      }
      Cikti = Pages[SayfaNumarasi - 1];
      Cikti += "<br><br>SAYFA: ";
      while (sayac <= TotalPages)
      {
        if (sayac == SayfaNumarasi)
        {
          Cikti += sayac.ToString() + " ";
        }
        else
        {
          Cikti += "<a href=\"" + ThisPage + "?yazisayfa=" + sayac.ToString();
          Cikti += "\">" + sayac.ToString() + "</a> ";
        }
        sayac++;
      }
    }
    else
    {
      Cikti = Metin;
    }
    return Cikti;
  }

Kısaca Açıklarsak; Metin içerisinde “<!–pagebreak–>” geçen kısım aralıklarını sayfalamaya başlıyor.

Continue Reading

ASP.NET ile İçerikleri Notepad'e Aktarmak

asp.net (c#) ile içerikleri notepad e aktarma işlemi için aşağıdaki kodları uygulayabilirsiniz.
 
Öncelikle using e eklemeler yapmamız lazım. Bendeki şöyle:

using System;
using AlmostromFrameWork.UserInterFace;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Data;

 
Burada verilerimizi notepad’e aktarıyoruz. Ben dataset kullandım. Datasetten üye maillerini çekiyorum. Notepad e üye maillerini aktaracağım
 

void NotpadYaz()
  {
  EyurtseverTableAdapters.TumUyelerTableAdapter adapMus = new EyurtseverTableAdapters.TumUyelerTableAdapter();
  Eyurtsever.TumUyelerDataTable dtMus = new Eyurtsever.TumUyelerDataTable();
StreamWriter sw = File.CreateText(Server.MapPath("~/dosyalar/mailler.txt")); // notepad dosyasının bulunduğu yer
    StringBuilder Sb = new StringBuilder();
    Sb.Append(" id<>0");
    adapMus.Fill(dtMus);
    DataView Dv = new DataView(dtMus);
    if ((!string.IsNullOrEmpty(Sb.ToString())))
      Dv.RowFilter = Sb.ToString();
    for (int i = 0; i < Dv.Count; i++) // veritabanından gelen üyeleri for ile döndürüyorum
    {
      if(Dv[i]["Eposta"].ToString() != null)
        sw.WriteLine(Dv[i]["Eposta"].ToString()); // her satıra bir kayıt ekliyorum
    }
    sw.Flush();
    sw.Close();
  }
Continue Reading

Asp.net İki Tarih Arasındaki Toplam Günü Hesaplama (C#)

Asp.net yazılım dilini kullanırken (c#) belirtilen iki tarih arasındaki toplam günü hesaplamak için kısaca aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.
 
TimeSpan Zaman aralığını temsil ediyor. (Kaynak MSDN)
 

DateTime baslangictarihi = new DateTime(2013, 08, 01);
DateTime bitistarihi = new DateTime(2013, 08, 15);
TimeSpan arasindakigunler = bitistarihi - baslangictarihi;
double days = arasindakigunler.TotalDays;
Response.Write(days.ToString() + " gün kaldı.");

 

Continue Reading

ASP.NET Rastgele Sayı ve Harf Üretmek

asp.net (c#) ile rastgele sayı üretmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.
letters değişkenine istediğiniz sayı, harf veya karakterleri yazabilirsiniz.
i < 6   yazan yer kaç haneli olduğunu belirtiyor.  Kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

string RastgeleUret()
  {
    Random rnd = new System.Random(unchecked((int)DateTime.Now.Ticks));
    string ret = "";
    for (int i = 0; i < 6; i++)
    {
      ret += randLetter(rnd);
    }
    return ret;
  }
  const string letters = "23456789abcdefghijkmnpqrstuvwxwz";
  char randLetter(Random rnd)
  {
    return letters[rnd.Next(letters.Length)];
  }

Kullanımı

Response.Write("Rastgele Şifre" + RastgeleUret() );
Continue Reading

Web.config varsayılan(default) sayfayı belirleme

Web sitenizin açılış sayfasını web.config dosyasından ayarlamak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.
sunucu add value kısmına yazdığınız sıra ile kontrol edecektir. Eğer ilk sıraya yazdığınız dosya yoksa ikinci sıradakine bakacaktır, o da yoksa diğeri şeklinde devam eder.
 

<system.webServer>
 <defaultDocument>
  <files>
   <clear />
   <add value="anasayfa.aspx" />
 <add value="eyurtsever.aspx" />
 <add value="enveryurtsever.aspx" />
  </files>
 </defaultDocument>
</system.webServer>
Continue Reading

Asp.net Gmail Üzerinden Mail Gönderme

Bu yazıda asp.net (c#) gmail hesabınız üzerinden mail gönderme işlemini yapacağız. Gmail smtp üzerinden, gmail hesabınızın mail ve şifre bilgilerini girerek istediğiniz mail adresine mail gönderebilirsiniz. Temel bilgiler olup toplu mail ve birden fazla dosya eki eklemekte mümkündür. (yaratıcılığınıza kalmış 🙂 )
Html kodları

 <table style="background-color: #ffd800; padding: 10px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td class="tdsol">Gönderilecek Email: </td>
          <td><asp:TextBox ID="txtKime" runat="server"></asp:TextBox> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="tdsol">&nbsp; </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="tdsol">Konu: </td>
          <td><asp:TextBox ID="txtKonu" runat="server"></asp:TextBox> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="tdsol">&nbsp; </td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top" class="tdsol">Mesaj: </td>
          <td><asp:TextBox ID="txtMesaj" runat="server" TextMode="MultiLine" Height="105px" Width="563px"></asp:TextBox> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Mail Attachment: </td>
          <td><asp:FileUpload ID="fuAttach" runat="server" /> </td>
        </tr>
        <tr> <td>&nbsp; </td> </tr>
        <tr>
          <td colspan="2"> <br /> Gmail Hesap Bilgileri<br /> <hr /> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Email: </td> <td> <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox> </td>
        </tr>
        <tr>
           <td>&nbsp; </td> </tr>
        <tr>
          <td>Şifre: </td> <td> <asp:TextBox ID="txtPassword" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp; </td>
        </tr>
        <tr>
          <td></td>
          <td> <asp:Button ID="BtnGonder" Text=" Maili Gönder " runat="server" OnClick="BtnGonder_Click" /> </td>
        </tr>
      </table>
Continue Reading

ASP.NET Turkcell Mobil Ödeme Kodları

Mobil ödeme servisi Turkcell müşterilerinin kullandıkları iş ortakları servislerini ücretlendirmek için kullanılır. Bu yöntem kullanılarak ücretlendirme yapıldığı zaman hizmet bedeli müşterinin faturasına yansıtılır (ön ödemeli hatlarda anında TL bakiye düşer). Bu işlem için startMicropayment isimli web servis operasyonu kullanılır.
 
XML Erişim URL http://partnerportal.turkcell.com.tr/spgw/view/MicroPayment.wsdl
 
Parametreler

Parametre Veri Tipi Zorunlu mu ?(E/H) Açıklama
ASSETBASEPRICE Ondalık E Faturalı hat için içeriğin temel ücreti (TL). Örnek: 2.76
ASSETBASEUNITPRICE Ondalık E Ön ödemeli hat için TL bakiye cinsinden içeriğin ücreti Örnek: 24
ASSETUNIT Dize E İçerik adeti, toplam tahsil edilecek bedel ASSETUNIT * ASSETBASEPRICE veya ASSETUNIT * ASSETBASEUNITPRICE ile bulunur.
CHANNEL Dize E İşlemin yapıldığı kanal adı Örnek: SMS veya WEB
SHORTNUMBER Dize E SMS için kullanılacak kısa numara
CONTENT Dize E SMS için kullanılacak mesaj içeriği
DELIVERYCHANNEL Karakter(20) E İçeriğin teslim kanalı, varsayılan ECDS
CONTENTSUPPLIER Ondalık E Firma veya uygulama geliştirici adı, aksi belirtilmediği sürece kimlik doğrulama servisindeki kullanıcı adı kullanılmalıdır.
MSISDN Karakter(20) E Ücretlendirilecek müşterinin telefon numarası Örnek: 5324440532
REQUESTTIME Tarih E Talebin yapıldığı zamanı gösterir
ACCESSMETHOD Karakter(20) E Servisin erişim yöntemiÖrnek: SPGW
TRANSACTIONID Karakter(10) E Her servis çağrısına eklenmesi gereken eşsiz kimlik. 10 rakkamdan oluşmalıdır ve ilk 4 rakkamı firmayı ve kullanılacak kısa numarayı temsil eder
VARIANTID Ondalık E Kimlik doğrulama servisinde de kullanılmış olan ve uygulama kimliği olan serviceVariantId değişkeni
Continue Reading

Internal Server Error The requested page cannot be accessed because the related configuration data for the page is invalid Çözümü

HTTP Error 500.19 – Internal Server Error The requested page cannot be accessed because the related configuration data for the page is invalid  çözümü için aşağıdaki yolları izleyin.
 
1- Internet Information Service (IIS ) girin
2- Application Pools tıklayın
3- Sorunlu olan sitenin application pool una sağ tıklayıp gelişmiş özellikler(advanced Settings) tıklayın
4-  Process Model > Identitiy yi düzenle deyin
5- Açılan pencereden Custom Account seçip Set deyin
6- Tekrar açılan pencereye sitenin plesk panelden vermiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifreyi yazın(hosting kullanıcısı)  tamam deyin.
ve siteniz artık açılıyor.

Continue Reading