Asp ile Formdan Gelenleri Veritabanına Ekleme

Asp ile formdan gelen verileri veritabanına nasıl kaydederiz? Aslında çok basit. Basit bir sorguyla bunu yapalım.
 
Önce tablomuzu oluşturalım.
Tabloadı :  TblMakale
Alanlar :  id,baslik,detay
 
şimdi bu alanlara göre formumuzu oluşturalım:
 

<form action="makale_kaydet.asp" method="post">
<input type="text" name="baslik" /> <br/>
<textarea name="detay" ></textarea>
</form>


Formumuzu oluşturduk. Şimdi makale_kaydet.asp yi oluşturalım.
Öncelikle veritabanı bağlantımızı yaptığımızı farz ediyorum. bkz: Asp veritabanı bağlantısı
 
Formdan gelen değerleri aşağıdaki gibi alıyoruz:

<%
baslik = request.form("baslik")
detay = request.form("detay")
'formdan gelen değerleri değişkenlere atadık
'Şimdi veritabanımıza kaydedelim:
baglanti.execute("INSERT INTO TblHaber (baslik,detay) Values ('"&baslik&"','"&detay&"') ")
response.write " Kayıt Başarılı"
%>

Ve hepsi bu kadar, veritabanımıza yeni kayıt ekledik
 
Not: tablodaki id alanın otomatik sayı olmasına dikkat edin.
 
 

You may also like

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.