Asp ile Döviz Kurları Almak

Asp ile güncel döviz kurlarını almak çok basittir. Aşağıdaki fonksiyon ile döviz kurlarını sayfamızda istediğimiz yere yazdırabiliriz.

<% '     Güncel döviz bilgisi
 Set kurlar = Server.CreateObject("msxml2.DOMDocument" )
 kurlar.async = false
 kurlar.resolveExternals = false
 kurlar.setProperty "ServerHTTPRequest" ,true
 kurlar.load("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml" )
 Set sonuc =kurlar.getElementsByTagName("Currency" )
 USDA=sonuc.item(0).childnodes.item(3).nodeTypedValue
 USDS=sonuc.item(0).childnodes.item(4).nodeTypedValue
 EURA=sonuc.item(3).childnodes.item(3).nodeTypedValue
 EURS=sonuc.item(3).childnodes.item(4).nodeTypedValue
 Function EditCurrency(strCurrency)
 EditCurrency = Replace(strCurrency, "." , "," , 1, -1, 1)
 End Function %>

Yukarıdaki kod ile Merkez Bankasının sitesinden döviz kurlarını aldık.

Continue Reading